Dnes má meniny
slider1.jpg slider2.jpg

Stavebníctvo

Firma vznikla v roku 2009. Činnosť firmy je zameraná na kompletnú stavebnú činnosť a dodávku stavebného materiálu. Firma disponuje odbornou pracovnou silou ,ktorá zabezpečuje profesionálnu realizácu projektov a dodržiavanie stanovených termínov. Realizujeme novostavby aj rekonštrukcie bytových i nebytových objektov pozemných stavieb. Komplexne budujeme rodinné domy či administratívne budovy malých a stredných rozmerov.
 
Spoločnosť FAJ s.r.o. poskytuje komplexné služby pri obnove bytových domov:
- Kompletné zatepľovacie práce novostavieb a stavebných objektov
- Dodatočné kompletné zatepľovacie práce obytných objektov a rodinných     domov
-Realizácia fasád z tenkovrstvých silikátových a silikónových omietok
-Tepelná izolácia - polystyrén alebo minerálna vlna
-Zatepľovanie obvodových plášťov budov realizované osvedčenými zatepľovacími systémami rôznych spoľahlivých výrobcov: Caparol, Terranova, Murexin
 
PONÚKAME VÁM KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRI OBNOVE RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMOV OD ANALÝZY AŽ PO REALIZÁCIU.
ČO JE OBNOVA DOMOV?
obnova bytových domov je komplexná oprava dôležitých funkčných častí budov ( okná, parapety,strecha, fasáda.... ) prevedená v rámci jedného projektu.
1. VYPRACUJEME EKONOMICKÚ ANALÝZU
* nastavenie finančných možností jednotlivých objektov
* úpravu tvorby fondu opráv v náväznosti na výšku úveru
* v spolupráci s projektantmi podľa požiadaviek investora
* vybavíme stavebné povolenie na príslušných úradoch a zabezpečíme kompletizovanie podkladov
* kompletizujeme potrebné podklady v spolupráci s investorom resp. správcom BD ( analýza ekonomiky vrátane vlastných zdrojov spoločenstva, návrh na zabezpečenie záväzkov,preukázanie odvodových povinností a záväzkov investora a realizácia diela, údaje o stavbe... ) v súlade s ustanoveniami v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania k predloženiu žiadosti o úver z prostriedkov ŠFRB.
* získavanie informácií pri financovaní obnovy BD prostredníctvom komerčných úverov, kompletizovanie podkladov potrebných ku získaniu úveru.
 * ponúkame Vám komplexné realizačné služby: zateplenia fasád, výmena starých okien, zateplenie a hydroizolácia strechy, klampiarske práce....
2. VYPRACUJEME PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU
3. PRIPRAVÍME PODKLADY A VYBAVÍME STAVEBNÉ POVOLENIA
4. PRIPRAVÍME PODKLADY, VYPRACUJEME A PODÁME ŽIADOSTI NA ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
5. VYBAVÍME ÚVERY Z KOMERČNÝCH BÁNK
6. REALIZÁCIA